Skip to main content

On wie na pewno, że to jest możliwe. Że się wypełnia jakaś głęboka prawda w takiej postawie bycia ostatnim, to znaczy sługą wszystkich.

Z Ewangelii wg św. Marka: Kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich.

Jezus daje to przykazanie – bo to przecież konkretne przykazanie boże – tylko dlatego, że wpierw sam tak żył. 

Nie daje tego przykazania dlatego, że mówi: “spróbujcie, czy to się uda”, ale wprost przeciwnie – dlatego, że On wie na pewno, że to jest możliwe. Że się wypełnia jakaś głęboka prawda w takiej postawie bycia ostatnim, to znaczy sługą wszystkich. Sługą, który przez to wyraża największą miłość. 

Wszystkie przykazania Jezusa są właśnie takie: wpierw uczynił, a potem nakazał, bo pragnie, byśmy żyli tak jak On. Do zobaczenia jutro.