Skip to main content

Tak Bóg postanowił, że to wszystko, co do tej pory zarezerwowano było dla umiłowanych pierworodnych, teraz dostępne jest każdemu z nas.

Z Ewangelii wg św. Marka: “Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom.”

W tej scenie można by odnaleźć opowieść Jezusa o przejściu z czasów Starego Testamentu do Nowego Testamentu. Bo przecież tak dokładnie zrobił Bóg: najpierw pozwolił nasycić się dzieciom pierworodnym, narodowi wybranemu, a potem postanowił, że nasycić się muszą także wszyscy inni: poganie, ludzie spoza narodu wybranego, jak ja i jak ty. 

I kiedy Jezus postanawia odpowiedzieć na prośbę tej syrofenicjanki, karmiąc jej dziecko samym sobą, ratując jej dziecko, uzdrawiając jej dziecko, to pokazuje: tak Bóg postanowił, że to wszystko, co do tej pory zarezerwowane było dla umiłowanych pierworodnych, teraz dostępne jest każdemu z nas. Nowa Era. Nowy Testament – niech będzie błogosławiony. Do zobaczenia jutro.