Skip to main content

Jezus na własne oczy doświadcza, co to znaczy spotkać się z ludem przewrotnym i zakłamanym.

Z Ewangelii wg św. Marka: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.”

Jezus cytuje Izajasza, ale cytuje w sposób zupełnie nowy. Bo o ile u Izajasza to było proroctwo, które zapowiadało jakoś ten ból, który słyszymy w słowach Jezusa, to w Jezusie to proroctwo się wypełnia.

Jezus na własne oczy doświadcza, co to znaczy spotkać się z ludem przewrotnym i zakłamanym; co to znaczy spotkać się z tymi, którzy na ustach mają Boga, ale dłonie mają nieczyste. 

Tak, Boga to boli. Ja Boga bolę, jeśli tak postępuję. I pewnie ta Ewangelia to jest tylko kropka nad i w starotestamentalnym wołaniu o nawrócenie mojego serca. Do zobaczenia jutro.