Skip to main content

Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ez 17,24

Rozważanie:

Pan poniża drzewo wysokie, a niskie wywyższa; sprawia, że zielone usycha, a suchemu daje zieloność. Te słowa nie mają budzić w nas lęku, przecież podobnie mówi Maryja w swoim hymnie uwielbienia: „Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych” (Łk 1,52).

ez

Wszechmoc Boga ma budzić ufność, bo jest połączona z równie wielką dobrocią i mądrością. To tylko my, ułomni i grzeszni ludzie, interpretujemy wszystko na swoją małą miarę.

Do wykucia:
Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu.

Ez 17,24