Skip to main content

Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła. J 4,15
Rozważanie:

Przyjdź, Duchu Święty. Ty jesteś Wodą Żywą, Miłością Ożywiającą, Ogniem Oczyszczającym. Przyjdź, rozpal nas, oczyść nas, napełnij nas, przemień nas. Nieskończona Miłości Ojca i Syna, tylko Ty, Boże Trójjedyny, możesz do końca zaspokoić wszystkie nasze tęsknoty i pragnienia.
daj
Do wykucia:
Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła.
J 4,15