Skip to main content

To co jest największą siłą Jezusa, co pozwala mu przejść ponad odrzuceniem, krytyką i niezrozumieniem – to świadomość że jest z nim cały czas Ojciec. Świadomość, że jestem kochany zawsze i wciąż tak samo jest w stanie przeprowadzić mnie przez największe trudy mojego życia.

Przeczytaj J 8,21-30

Mówię to czego Mnie Ojciec nauczył.

A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną

nie pozostawił Mnie samego

ak
Rozważanie:

W wywyższeniu Jezusa, w Jego ukrzyżowaniu poznajemy kim jest Bóg.

Jest ofiarą – barankiem, jest sługą – niewolnikiem wszystkich, wydany tak bezbronnie w ręce człowieka, by ten przestał się w końcu Go bać.

To właśnie w Ukrzyżowanym poznajemy imię Boga – Jestem. To patrzenie na krzyż, na którym Bóg nas uwalnia od winy, uzdrawia  nas od ukąszenia grzechem. Dzięki niemu wiemy, że w każdej sytuacji mojego życia, gdy jestem blisko lub bardzo daleko, żyję w świetle lub kompletnej ciemności; On wypowiada nade mną wciąż swoje: Jestem!

Modlitwa:

Panie, adoruję Twój krzyż – w nim jest też i moje zwycięstwo. W nim uczę się miłości bez granic, miłości miłosiernej –  która pozwala się odrzucić i wciąż nie przestaje kochać. Amen.