Skip to main content

Rożne i sprzeczne są reakcje na słowa Jezusa, budzą gniew, gwałtowność i zachwyt. Także i my dziś jesteśmy świadkami tak wielu postaw wobec Niego.  Najbardziej zasmuca ślepota przywódców religijnych – ich światło to nie Boża Mądrość, lecz tragiczne przekonanie „wiemy lepiej”.

PrzeczytajJ 7,40-53

Tweety:
Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia.
Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni?
Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei

12marca2016
Rozważanie:
Słowo Boga stało się ciałem – a jednak wcielenie Jezusa, Jego pełne człowieczeństwo i wejście w naszą naturę, budzi wciąż w wielu niedowierzanie i wątpliwości.

Jeśli jednak zdecydujemy się uwierzyć w Jezusa, nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że inni wystąpią przeciwko nam. Mogą to być nawet nasi najbliżsi, którym nie spodobają się nasze nowe poglądy, czy znajomi z pracy, którzy zaczną analizować nasze postępowanie. Niektórzy mogą nawet okazywać nam niechęć czy wyśmiewać nas za to, że jesteśmy chrześcijanami.

Jezus kocha jednak wszystkich, nawet tych, którzy Go odrzucają. A jeśli On ich kocha, to i my powinniśmy czynić podobnie. Kto wie, może to właśnie nasza miłość pomoże im w Niego uwierzyć?

Modlitwa:
Panie przymnóż nam wiary! Nie pozwól, by nasza ślepota, zasłoniła Ciebie – Przedwieczną Mądrość i Prawdę. Amen.