Skip to main content

Dziś, dzięki słowu jakie otrzymuje Kościół, nauczycielem naszej modlitwy jest Mojżesz. To jemu powierzył Bóg niesłychanie ważne zadanie wyprowadzenia narodu wybranego z niewoli ku wolności. Swoją misję pełnił Mojżesz odważnie i owocnie, ale siłą dla niego były zawsze spotkania z Bogiem.

Mojżesz to wielki mąż modlitwy, który wszystkie swoje zewnętrzne działania rozgrywa najpierw na rozmowie z Panem. Słowo przynosi nam dziś przykład jego silnej modlitwy wstawienniczej – ona potrafi zmienić zamiary samego Boga.

Przeczytaj: Wj 32,7-14

Tweety:

Odwróć zapalczywość Twego gniewu

zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud.

Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi

nwsi

Rozważanie:

Wierność i skromność stają się cechami Mojżesza, które budują jego wyjątkową bliskość z Bogiem.

Spotkania Mojżesza z Bogiem są niekiedy bardzo dramatyczne. Bóg powołuje Mojżesza do zadań, po ludzku, przerastających go. Dlatego modlitwa Mojżesza często związana jest nawet ze swego rodzaju kłótnią z Panem.

Najważniejszą jednak cechą modlitwy Mojżesza jest pośredniczenie między Bogiem a ludem. Z tego powodu jego modlitwa jest doskonałym przykładem modlitwy wstawienniczej.

W jego modlitwie nie on jest w centrum, lecz ludzie którzy zostali mu dani. Mojżesz rozmawia z Panem w imieniu ludu, staje w jego obronie, pertraktuje w trudnych sprawach i prosi Boga za konkretne sytuacje podczas drogi ku wolności. To od Mojżesza powinniśmy się nauczyć modlitwy, która nie jest myśleniem tylko o sobie i o swoich sprawach, ale która jest stawaniem przed Bogiem w intencji całego Kościoła i całego świata.

Modlitwa:

Panie, naucz mnie wznosić modlitwę w imieniu moich braci i sióstr. Niech będą przed moimi oczami zawsze, kiedy kiedy sam staję przed Tobą. Wiem, że taka modlitwa jest miła Tobie.

Dziś przynoszę przed Twoje oblicze ludzi i sprawy z którymi mam problem, przez których cierpię w życiu, którym nie potrafię wciąż przebaczyć. Amen.