Skip to main content

Jezus stawia przed uczniami mocne wymagania i poważne zadania. Zostawić wszystko, ufając w Opatrzność iść z misją wzywania do nawrócenia; walczyć z demonami i troszczyć się o relacje z tymi, którzy też zostali posłani…

Przeczytaj: Mk 6, 7-13

Tweety:

Dał im władzę nad duchami nieczystymi

Przykazał im, żeby nic ze sobą nie brali

Oni wyszli i wzywali do nawrócenia

zii

Rozważanie:

Mamy to do siebie, że wolimy wygodę. Wymagania budzą niechęć i opór. Wolimy raczej łatwiej niż trudniej. Jednak to trud i stawianie wymagań pozwalają się rozwijać, wzrastać i przygotować do dojrzałego i dobrego przejścia przez życie, do odważnego dążenia ku ostatecznemu celowi.

Apostołowie dostali władzę nad demonami, my też nie jesteśmy wobec nich bezbronni. Mamy sakramenty, modlitwę, słowo Boże. Kościół wskazując na Chrystusa i świętych uczy, jak walczyć z wadami, które są wykorzystywane i rozbudzane przez złe duchy, oraz jak rozwijać w sobie cnoty. Nie jest to jednak zadanie proste, wymaga dużo samozaparcia, cierpliwości, zaufania i wysiłku. Jednak pozwala poznać siebie, upodabniać się do Jezusa i doświadczyć prawdziwej wolności i szczęścia.

Nasz chrzest i wiara w Chrystusa są znakiem i zapewnieniem, że jesteśmy posłani do ewangelizacji. Warto zastanowić się, jak konkretnie tę misję realizujemy i jak możemy robić to lepiej. Wiara, którą się dzielimy, pogłębia się i pomnaża.

Modlitwa:

Panie Jezu, dziękuję, że mi zaufałeś, powołując mnie. Chcę być Twoim świadkiem, chcę się dzielić Twoim słowem i miłością. Uczyń mnie podobnym do siebie, przymnażaj wiary, pogłębiaj zaufanie i pomóż wzrastać