Skip to main content

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. 1 Tes 5,22

Rozważanie:

Nie tylko tego, co zgodziliśmy się uznać za złe, bo udowodniono nam to już kilkakrotnie. Nie tylko tego, o czym wiemy, że jest złe. Nie tylko tego, co sumienie nam wyrzuca, choć wolelibyśmy tego nie zauważać. Wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

unikajcie

Pozór, czy też wygląd, jak w oryginale greckim. Czyli wszystkiego, co być może nawet samo w sobie nie jest złe, ale jest tak postrzegane przez innych i powoduje zgorszenie.

Jeśli nie jesteśmy pewni, że coś jest dobre — nie róbmy tego. Jeśli to, co chcemy zrobić, samo w sobie nawet nie jest złe, ale może zostać za takie uznane i wywołać skandal lub zgorszenie — zrezygnujmy, postarajmy się znaleźć inne rozwiązanie.

Do wykucia:

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
1 Tes 5,22