Skip to main content

Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości. Flp 4,18

Rozważanie:

Boża Opatrzność — Bóg zaopatruje nas, czuwa nad nami, opiekuje się nami i troszczy się o nas. Hojnie i obficie obdarza nas wszelkim dobrem; daje nam wszystko, czego potrzebujemy, żeby się rozwijać i uświęcać; spełnia też dobre i godziwe pragnienia, które z ufnością do Niego zanosimy.

wszys

W ten nowy rok, który niedawno się rozpoczął i nie wiemy jeszcze, co nam przyniesie, wejdźmy z tą spokojną wiarą, że On z nami jest.

Do wykucia:
Wszystko mam, i to w obfitości.
Flp 4,18