Skip to main content

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Lb 6,24–26

Rozważanie:

Jaśniejące oblicze Pana, oświetlające całą naszą egzystencję. Oto biblijny symbol Bożego błogosławieństwa, pokoju i łaski.

niech

Jak matka pochyla się nad dzieckiem, uśmiechnięta, troskliwa i kochająca, tak Bóg się pochyla nad nami. Jezu, ufam Tobie.

Do wykucia:
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Lb 6,25