Skip to main content

Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników i uratować ich od wiecznego potępienia. Nie nam jednak decydować, kto jest grzesznikiem. Nikt bowiem nie jest godzien zbawienia. Jedyna przepustką do życia wiecznego jest Chrystus. Dlatego warto Mu zaufać na serio!

Przeczytaj: Mt 21, 28-32

Tweety:
„Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”

15grudnia

Rozważanie:
Łatwo jest osądzać drugiego człowieka. Wytykać go palcami, zwłaszcza jeśli jego grzechy są jawne i łatwe do sklasyfikowania, jak ma to miejsce, np. w przypadku prostytucji. Tymczasem Pismo Święte mówi, że „nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”. „Przed Wami”, czyli przed ludźmi, którzy uważają się za religijnych, a które tak naprawdę nigdy nie uwierzyli Jezusowi i Jego nauce.

Taka postawa jest bardzo niebezpieczna i może skutkować dramatyczną klęską w kontekście życia wiecznego. Zwłaszcza jeśli, jak ostrzega końcowe zdanie dzisiejszej Ewangelii, nie dojdzie do opamiętania i zaufania Jezusowi. Te wytykane palcami nierządnice będą powodem wówczas zawstydzenia „faryzejskich świętoszków”…

Modlitwa:
Boże, naucz mnie, jak nie osądzać drugiego człowieka. Niech nigdy nie będę zaślepiony pychą i przekonaniem o własnej doskonałości. A nade wszystko niech moje zaufanie do Jezusa będzie głębokie, szczere i wyrażone chęcią naśladowania Go. Amen.