Skip to main content

Chcesz poznać Boga i kroczyć jego ścieżkami? Musisz pielęgnować w sobie pokorę.

Przeczytaj: Ps 25,4-9

Tweety:
„Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”
„Pomaga pokornym czynić dobrze, pokornych uczy dróg swoich”

cbp

Rozważanie:
Nie jest łatwo kroczyć ścieżkami Pana. To wręcz niemożliwe bez Jego pomocy. Na szczęście Bóg chętnie chce nam jej udzielać, ale konieczne jest przyjęcie postawy ucznia… Jak bowiem naucza psalmista, Bóg pomaga czynić dobrze i uczy dróg swoich ludzi, którzy charakteryzują się pokorą, która nie bez powodu nazywana jest klejnotem świętych.

O pokorę trzeba szczególnie dbać i ciągle ją pielęgnować. Bo kiedy zaczyna jej brakować, zwolnione przez nią miejsce zajmuje pycha. Dusza zagłuszona pychą nie chce słuchać Bożych pouczeń, a stąd już tylko krok do upadku.

Modlitwa:
Panie, naucz mnie jak z pokorą przyjmować Twoją naukę. Chcę być zawsze zależny od Ciebie, a nie szukać własnych rozwiązań. Uchroń mnie od pychy i zachowaj od grzechu, abym każdego dnia wzrastał w świętości. Amen.