Skip to main content

Istnieje tylko jedna pewna droga do zachowania pokoju serca. Jest nią życie zgodne z przykazaniami Bożymi.

Przeczytaj: Iz 48,17-19

Tweety:
„O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka”

pddps

Rozważanie:

Przykazania nie są dane nam po to, by ograniczać naszą wolność. Przeciwnicy Kościoła używają takiego nieprawdziwego argumentu, tłumacząc nim przy okazji swoje grzeszne zachowania.

Dekalog to wspaniały dar dany nam przez Boga, który jest niczym innym, jak przepisem na szczęśliwe życie i dobre samopoczucie (mimo wszelkich przeciwności).

Bóg obiecuje nam, że życie zgodne z jego przykazaniami gwarantuje nam „pokój jak rzeka”. Pokój głęboki, radosny i bezpieczny. Wprawdzie oferta świata też może przypominać rzekę, ale jeśli wciągnie cię jej zdradliwy wir, niechybnie doświadczysz duchowej powodzi zamiast oczekiwanego szczęścia.

Modlitwa:

Panie, pozwól mi zawsze pamiętać, że tylko twoje przykazania są pewną drogą do szczęścia. Naucz mnie żyć w zgodzie z nimi. Proszę, chroń mnie od pokus tego świata, które jedynie niezdarnie imitują Twoje wspaniały dary. Amen.