Skip to main content

Jezus surowo rozprawia się z religijną elitą swoich czasów. Jednak Jego słowo nigdy nie traci na mocy i aktualności. Wciąż największym zagrożeniem dla wielu duchownych jest obłuda. Wiedza, znajomość Pisma, aktywne życie religijne usypiają wiele sumień.

Przeczytaj: Mt 23, 23-26

Tweety:

Pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie:
sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.

Dzisiaj - 25 sierpnia 2015

Rozważanie:

Jezus piętnuje tych którzy myślą, że widzą więcej od innych, a w rzeczywistości są zaślepieni, ponieważ stracili słuszne wyczucie rzeczy; „przecedzacie komara a połykacie wielbłąda”.

Fundamentem każdego prawa religijnego, także dzis, jest sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara – mamy czynić wobec innych to czego sami doznajemy od Ojca. Jest on wyrozumiały, współczujący i miłosierny – taka też jest moralność biblijna.

Każdego z nas, a szczególnie dla osób duchownych, Słowo to niech prowadzi nas do rachunku sumienia. Niech bedzie Słowem oczyszczającym nasze myśli, sądy i postępowanie: Sprawiedliwość tak, ale z miłosierdziem; miłosierdzie, ale oparte na prawdzie. Nie wystarczają nawet nienaganne czyny zewnętrzne, jeśli we wnętrzu jest nieczystość serca.

Modlitwa:

Panie, daj mi łaskę oczyszczenia serca. Niech jej światło pokazuje mi dziś co jest obłudą i nieczystością mojego serca. Niech sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara bedą drogowskazami mojej codziennej religijności. Amen.