Skip to main content

Maryja jest Królową, ponieważ jest związana w sposób wyjątkowy ze swym Synem, zarówno w życiu doczesnym, jak i w chwale nieba. Jak stwierdza Efrem Syryjczyk, królewskość Maryi pochodzi z Jej Boskiego macierzyństwa – jest Matką Pana, Króla królów.

W Maryi Pannie wszystko odnosi się do Chrystusa i od Niego zależy, także Jej królowanie wprost pochodzi z królowania Jezusa.

PrzeczytajŁk 1,26-38

Tweety:

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego

ks

Królowanie Chrystusa jest utkane z pokory, służby i miłości. Jest to przede wszystkim służenie, pomaganie, miłowanie. Jezus został ogłoszony królem na krzyżu, tam pokazał na czym polega królowanie – cierpiąc za nas, z nami, miłując aż do końca. W ten sposób rządzi, tworzy prawdę, miłość, sprawiedliwość. Królowanie Jezusa nie ma nic wspólnego z panowaniem władców tego świata, jest Królem, który służy tym który poddają się Jego panowaniu.

Tak samo jest z Maryją: jest Ona Królową w służbie Bogu i ludzkości; jest Królową miłości, która  każdemu z nas gotowa jest  dać dar z siebie. Odpowiada aniołowi: „Oto ja, Służebnica Pańska”, a w Magnificat wyśpiewuje: „Bóg wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy”. Pomaga nam i jest Królową właśnie miłując nas, kochając nas. W każdej naszej potrzebie jest naszą siostrą, pokorną służebnicą.

Modlitwa:

Maryjo, ucz mnie służenia braciom i siostrom na Twój wzór i Twojego Syna. Niech nie będzie we mnie pokusy panowania nad kimkolwiek. Chcę dziś kontemplować twoją królewską służbę, niech ona prowadzi mnie do adorowania Jezusa największego sługi człowieka. Amen.