Skip to main content

Nasze uczynki są zawsze połączone z gotowością serca. Sprawiedliwość o której mówi Jezus nie jest związana z przymusem przykazania, lecz ma swój początek i sens w darze z samego siebie. Pójść za Jezusem może tylko człowiek wolny – a jest nim tylko ten, kogo nie zniewala egoizm i chciwość.

PrzeczytajMt 19,16-22

Tweety:
Jeśli chcesz być doskonały,
idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim,
a będziesz miał skarb w niebie.

17sierpnia

Rozważanie:
Ubóstwo jest zawsze związane z wolnością. Nie zawsze opisuje je stan portfela, lecz stan serca. Można mieć ogromny majątek i szczerą gotowość, by się nim nieustannie dzielić. Można być żebrakiem, ale serce mieć zamknięte gnuśnością. Wolnym jest ten, kto posiada rzeczy, ale jednocześnie rzeczy nie posiadają jego.

Doskonałym jest więc ten, kto potrafi otrzymywać i dawać jednocześnie. Taki jest też Jezus. Sam wszystko co ma, wie że otrzymał od Ojca – i czyni z tego dar dla wszystkich swoich uczniów. Nawet swoje życie, które ma od Boga – daje w wolności za życie całego świata.

Ubóstwo jest też konkretnym działaniem w walce z grzechem. Posiadanie, bogactwo, pycha i władza są narzędziami zniewolenia w rękach złego.

Modlitwa:
Panie, oczyść dziś moje serce z chciwości i żądzy posiadania.Wiesz że nie zawsze chodzi o dobra materialne – pragnę pozycji, dominacji, władzy, chcę posiadać innych na własność, manipulować nimi i wykorzystywać ich dla swoich interesów. Niech Twoja darmowa miłość będzie moim największym bogactwem. Amen.