Skip to main content

Koniec okresu wielkanocnego nie jest zamknięciem pewnej historii. Te fragmenty Ewangelii, które w te dni czytamy, są raczej początkiem historii Słowa Bożego w naszym życiu i życiu Kościoła. Tak naprawdę okres wielkanocny nigdy się nie kończy, ale trwa nieustannie, począwszy od zmartwychwstania Jezusa, aż do Jego powtórnego przyjścia.

Przeczytaj – J 21,20-25

Tweety:
Ty pójdź za Mną
Uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał.
Wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe

wdwd

Świadectwo ma ogromną moc, ale tylko wtedy gdy jest autentyczne i wiarygodne. Bierze się ono tylko i wyłącznie z doświadczenia spotkania Jezusa w swoim życiu.

Bierze się ono z tej bliskości Umiłowanego Ucznia, który słyszał bicie serca Jezusa i doświadczył Jego krzyża i zajrzał do pustego grobu. Te wydarzenia uformowały go jako świadka.

Życie Jana, jest drogą dla każdego z nas – bo każdy z nas jest powołany od chwili chrztu do tego byśmy byli świadkami. Lecz warto pamiętać, że ludzie uwierzą nam nie wtedy gdy ich przekonamy argumentami, lecz zobaczą w nas ludzi którzy nie tyle wiedzą dużo o Jezusie, ale doświadczyli Jego miłości.

Modlitwa:

Panie, daj mi dziś poznać co nie pozwala innym zobaczyć w moim życiu Twojego życia. Co jeszcze jest przeszkodą bym żył tak by głosić Ciebie. Oczyść dziś to wszystko i poślij mnie do braci i sióstr którzy potrzebują mojego świadectwa. Amen.