Skip to main content

Bóg żyje w nas, jak ziarno które rodzi się w ziemi. Daje on nam tajemnicę Królestwa, która ma w nas nieustannie wzrastać. Jest w tym dynamika, rozwój, nieustanny proces rozumienia tego co Bóg mówi w moim życiu – do mnie i przeze mnie.

PrzeczytajMk 4,1-20

Tweety:
Uczył ich wiele w przypowieściach
i mówił im w swojej nauce
Słuchajcie!

siewca

Rozważanie:
Słowo Boga jest nam dawane bez odrobiny przerwy. Bóg nie znudzi się sianiem w nasze życie swojego Słowa. Wie, że podłoże jest rożnej jakości i bardzo często kiepsko rokuje na wzrost. Mimo tego nie poddaje się zwątpieniu, nie zniechęci się i nie zamknie swej hojnej ręki siewcy. Zawsze ma nadzieję, że wydam plon.

Modlitwa:
Panie dziękuję ci za Twoją przedziwną hojność. Za Słowo, jakie dostaję od Ciebie dzień po dniu. Otwórz moje uszy i serce, bym przyjął to słowo i by przynosiło ono niezwykłe owoce w moim życiu. Amen.