Skip to main content

Baranek to symbol łagodności i posłuszeństwa oraz jednocześnie znak codziennej ofiary pojednania z Bogiem składanej w świątyni jerozolimskiej.

Baranek to też ofiara na święto Paschy – zabijany w świątyni przed rozpoczęciem święta, o godzinie 15.00 – wtedy też dokonywało się oczyszczenie Izraelity w grzechów. Jak widać ten tytuł jest zawołaniem prorockim Jana. Wskazując na Jezusa, wskazuje Jego przeznaczenie. Oto Ten ma się stać ofiarą za grzech świata.

PrzeczytajJ 1,29-34

Tweety:
Jan zobaczył Jezusa i rzekł:
Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata

0301

Rozważanie:
Według Jana Chrzciciela Jezus jako baranek gładzi grzech świata. Nie tyle grzechy, co grzech. Jego ofiara jest totalna i nie dotyka już jednego narodu, lecz całego świata. Każdego z nas. Jaki wiec to grzech gładzi Jezus we mnie?

Dla czwartego Ewangelisty grzechem fundamentalnym jest odrzucenie Boga, Jego światłość.Ten grzech to także niewiara w to, że Jezus jest silniejszy niż mój grzech, moja przeszłość i słabość. Że to On ma siłę i moc zgładzić mój grzech.

Zaufajmy dziś słowu Jana – spójrzmy na Jezusa, wyznajmy dziś wiarę że to On jest Barankiem, Ofiarą, Wyzwoleniem.

Modlitwa:
Panie, na każdej Eucharystii słyszę, że oto Ty jesteś Barankiem Bożym. Daj mi moc przyjęcia tych słów na poważnie do mojego życia – tak bym Cię mógł rozpoznać jako jedynego Zbawiciela. Amen.