Skip to main content

Dzisiejsza antyfona opisuje Jezusa imieniem „Klucz Dawida”. Obraz klucza jest symbolem władzy. Izajasz opisuje króla Dawida, który miał ograniczoną władzę: ograniczoną w czasie i ograniczoną do dwunastu pokoleń Jakuba. Jednak już Stary Testament jest pełen tęsknoty i oczekiwania nowego Władcy, którego panowaniu nie będzie końca, któremu ani czas ani przestrzeń nie położy kresu.

Przeczytaj: Kluczu Dawida, który otwierasz bramy wiecznego królestwa, przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach.

Tweety:
Kluczu Dawida,
który otwierasz bramy wiecznego królestwa,
przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach.

klucz

Rozważanie:
Oto Jezus staje się kluczem do więzienia, do którego wtrącił mnie grzech. Jego władza jest więc władzą wyzwolenia. A mój stan życia w grzechu jest stanem niewoli. Potrzebuję także w moim życiu Boga, który będzie kluczem do zrozumienia mojego życia – zrozumienia jego sensu, celu, powołania. Tylko Jezus jest takim kluczem – tłumaczy i wyzwala.

Modlitwa:
Jezu, oto grzech sprawia, że jestem w więzieniu. On zabiera mi wolność i godność. Przyjdź aby mnie wyzwolić. Tak bardzo potrzebuję Twojej mocy i władzy. Amen.