Skip to main content

Oto z dzisiejszej Ewangelii płynie dla nas mocne pocieszenie. Oto ziszcza się historia zbawienia i Bóg jawi się jako Ten, który wypełnia swoją obietnicę.

Robi to właśnie wtedy, gdy człowiek uznaje ją za niemożliwą do realizacji. To doświadczenie Boga, który działa „wbrew” jest niezbędne dla każdego chrześcijanina, który chce przyjąć i zrozumieć działanie Boga.

Przeczytaj – Łk 1, 5-25

Tweety:
Nie bój się Zachariaszu!
Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
Będzie to dla ciebie radość i wesele.

19grudnia

Rozważanie:
Wszystko w naszym życiu jest działaniem łaski – bezinteresownego daru Bożej Miłości. Imię Jan, oznacza „dar Boga”. W tej historii ludzka bezsilność, jest miejscem objawienia mocy Boskiego ojcostwa.

Zapowiedź anioła wspomina o radości jaka będzie udziałem Zachariasza i Elżbiety – i tak jest po dziś dzień. Celem Bożego działania jest radość człowieka. Ona też jest znakiem obecności Boga w naszym życiu.

Modlitwa:
Panie, naucz mnie wiary, która potrafi przyjmować Boży dar. Wiary, która nigdy nie wątpi w Twoją obietnicę. Wiary, która potrafi czekać na niemożliwe. Amen.