Skip to main content

Przewrotne pokolenie, to podwójna mowa ludzkiego serca. Jezus demaskuje dziś naszą dziecinną i szkodliwą przebiegłość. Chce nas nauczyć właściwego rozeznania – byśmy z wolnością i odpowiedzialnością wybierali to co daje prawdziwe szczęście. Chce byśmy byli jak dzieci, ale szukające Ojca, a nie nieustannie narzekające.

Przeczytaj: Mt 11,16-19

Tweety:
Z kim mam porównać to pokolenie?
Podobne jest do przebywających na rynku dzieci,
które przymawiają swym rówieśnikom

wymowki

Rozważanie:
Narzekanie i marudzenie zrasta się często z naszą codziennością, ale nie buduje, nie tworzy, nic dobrego nie wnosi.
Bóg daje nam hojnie swoje dary każdego dnia – my jednak narzekamy na Jego zakazy, ograniczenia, przykazania.
Zamiast wdzięczności pojawia się podejrzliwość.
A Boża Mądrość przychodzi do nas przez dzieła Jana i Jezusa. Wzywa do nawrócenia od zła i do radości jaką przynosi życie bez grzechu.

Modlitwa:
Proszę Cię Panie o Twoją Mądrość. Niech posłuszny Jej natchnieniom potrafię w każdym czasie dobrze rozeznawać.
Niech ona rozpala moją wdzięczność i miłość. Amen.