Skip to main content

Niezwykle ciekawe jest to, że ewangelista zestawia nam w dzisiejszym tekście głoszenie i uzdrawianie. Do tego tez posyła swoich uczniów by posługując się tymi dwoma znakami kontynuowali jego misję.

Przeczytaj: Mt 9,35-10,1.6-8

Tweety:
głosił Ewangelię królestwa
leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości
litował się nad nimi

0612
Rozważanie:

Jeśli będziemy liczyli tylko na uzdrowienie i litość Jezusa, nasza wiara zamieni się w myślenie magiczne i sentymentalne. On przede wszystkim chce nam ogłosić Dobrą Nowinę o naszym zbawieniu. Wszystko inne jest już tego konsekwencją.

To także wskazówka dla nas. Jesteśmy posłani tak samo przez Jezusa, mamy przepowiadać Jego zbawienie, które jest darmowe, które jest łaską Boga, a nie naszą zasługą. Głoszenie Ewangelii Łaski przynosi zawsźe uzdrowienie i pocieszenie.

Modlitwa:
Panie, chcę dzis dziękować Ci za darmowość Twojej łaski. Wszystko co mam otrzymałem od Ciebie. Chce się tym także za darmo dzielić z innymi. Zanieść Ciebie, to jednocześnie zanieść uzdrowienie wszelkich braków i słabości. Bo Ty wszystko wypełniasz sobą. Amen.