Skip to main content

Nie jakakolwiek wiara uzdrawia. Wiara setnika nie jest wiarą w nadprzyrodzoną moc Jezusa, lecz w to, że jest Panem. Wyznaje w nim nie tyle mędrca i lekarza, lecz Boga. My też musimy opuścić nasz lęk i uwierzyć że naprawdę nasze życie jest w ręku dobrego Boga. Takie wyznanie musi mieć miejsce także w naszym życiu.
Tweety:
Przyjdę i uzdrowię go
Panie, nie jestem godzien,
ale powiedz tylko słowo

slowojak

Rozważanie:
Odpowiedź setnika dziwi i zaskakuje Jezusa. Jego wiara opiera się na słowie Jezusa. Bez żadnych dowodów, zabezpieczeń, potwierdzeń, ufa Mu bezgranicznie. Wszak wiara nie jest pewnością, lecz zaufaniem.

Kiedy zaufasz Jezusowi? Kiedy uwierzysz w końcu Jego Słowu?

Jego jedno Słowo może zmienić kompletnie nasze życie. A przecież to On jest tym Słowem. Słowem, które stało się Ciałem.

Modlitwa:
Panie i Zbawicielu, chcę byś przyszedł dziś do mnie, bo to ja jestem w lęku i paraliżu. Uzdrawiaj moje życie przez swoje Słowo. Mów do mnie przez Pismo Święte, bym na nowo usłyszał Twój głos. Jego moc mnie uzdrawia. Amen.