Skip to main content

Pan Bóg jest bardzo kreatywny. Tak kształtuje swoich „pośredników”, by Jego Słowo trafiało do różnych słuchaczy. Dzięki wielości porównań i stylów języka, Biblia pozwala odczuć, że Pan „puka do wielu serc”. Natchnione przez Boga Pismo Święte nie jest bowiem zaadresowane tylko do filozofów i teologów. Ap 14,14- 20 pokazuje, że także język rolniczy ma do dyspozycji wiele obrazów, które umożliwiają barwne opowiedzenie o rzeczach najważniejszych…

Przeczytaj: Ap 14,14-20

Tweety:
Oto biały obłok, a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku swoim ostry sierp.

2511

Rozważanie:
Święty Jan nie otrzymał od Boga „widzeń-łamigłówek”. Nie musiał rozwiązywać złożonego klucza odpowiedzi. Wszechmogący bardzo dobrze wiedział (i wie dalej), że nie warto utrudniać przekazu. Każda komplikacja wpływa bowiem na zawężenie grupy odbiorców. Lepiej posłużyć się obrazem z codzienności. Niestety, dzisiaj coraz mniejszy procent ludzi zajmuje się rolnictwem, więc niezbyt wielu z nas „namacalnie” doświadczy przekazu tego fragmentu.

Niemniej, warto się w niego zagłębić, ponieważ bardzo ciekawie ilustruje kwestię końca świata. Chrystus nazwany tutaj Synem Człowieczym (jest to starotestamentalny tytuł pośrednika, mającego się ukazać na końcu czasów, w Nowym Testamencie korzystał z niego także Jezus). Ma On na głowie wieniec, który obrazuje Jego zwycięstwo. Jest zaprezentowany jako realizator sądu Bożego.

Wartym zauważenia jest fakt, że Jezus osobiście interesuje się dobrymi uczynkami ludzi. Do „mniej miłosiernej” części sądu znalazł sobie „podwykonawcę” – anioła. Nie było tam „przelewek”. Obraz krwi, która wytrysnęła z niespotykaną mocą, pokazuje, że „sprawiedliwość musi być”. Powinno nas to zachęcić do przemyślenia naszego życia. Musimy pamiętać, że miłosierdzie, chociaż bezgraniczne, potrzebuje konkretnych zasad, by nie stało się „tanim usprawiedliwianiem”…

Modlitwa:
Chryste, trafiasz do mnie w coraz to nowy sposób. Nie pozwól, bym źle odczytywał Twoje znaki. Gdybym błędnie interpretował Twoje „zaproszenia”, jeszcze mocniej pukaj do drzwi mojego serca. Amen.