Skip to main content

Świętujemy, czyli dziękujemy Bogu za świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.
Ich wybiera Jezus przede wszystkim by Go słuchali, poznali, a potem o tym co usłyszeli i zobaczyli powiedzieli innym. Apostolstwo musi wyrastać ze spotkania. Inaczej jest tylko propaganda. To święto naszego powołania.

Przeczytaj: Ef 2,19-22

Tweety:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami,
ale jesteście współobywatelami świętych
i domownikami Boga

28

Rozważanie:
Godność każdej wierzącej osoby nie wypływa ze szczególnych uzdolnień, przywilejów, praw. Bierze się z wybrania i powołania. Bierze się z tego, że nie jesteśmy obcy, przypadkowi, ale jesteśmy własnością samego Boga. Nazywa nas domownikami.
To powód mojej głębokiej dumy. To sprawia, że mogę chodzić z podniesioną głową i nic i nikt nie może mi zabrać tej godności.

Modlitwa:
Ojcze, dziękuję Ci za Szymona i Judę Tadeusza. Dziękuję Ci za ich powołanie i apostolstwo. Dziękuję, że w ich rękach złożyłeś los Ewangelii. Chcę iść ich śladami. Niech mnie więc prowadzi dziś Twój Duch, Amen.