Skip to main content

W czasach Jezusa czymś naturalnym było chwalenie osoby, poprzez wychwalanie jej matki. Jezus fantastycznie odwraca to błogosławieństwo i chwali tych, którzy Słowo Boże traktują jak matkę – jest Ono dla nich źródłem życia.

Przeczytaj: Łk 11, 27-28

Tweety:
błogosławieni ci,
którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je.

dzisiaj1110

Rozważanie:
Słuchać i zachować – z tych dwóch postaw rodzi się błogosławieństwo, które jest w stanie ożywić nasze życie. Na nic będzie słuchanie, jeśli nie będzie połączone z wdrażaniem – tego co usłyszane – w życie. Słowo Boże ma zawsze konsekwencje w naszym życiu. Dlatego czasem boimy się po nie sięgać. Wyrywa nas Ono z błogiego poczucia „że wszystko w porządku” i nie daje spokoju i prowokuje nas do nawrócenia. Dopiero wtedy wydaje błogosławiony owoc.

Modlitwa:
Boże, uwielbiam Cię za dar Twojego Słowa. Daj mi wrażliwość na to, co do mnie mówisz. Spraw, by to co usłyszę, przemieniało moje życie. Niech będzie to mój największy skarb. Amen.