Skip to main content

W świętym Franciszku widać sposób Bożego działania. Moc Jego Słowa objawia się w tym co proste, odrzucone i zmarginalizowane. Mądrzy, roztropni, przekonani o własnej słuszności nie są w stanie otworzyć się na orędzie Ewangelii.

Przeczytaj: Łk 10,17-24

Tweety:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom.

4 X

Rozważania:
Niefortunnie tłumacz umieścił w dzisiejszym tekście słowo „prostaczek”. Raczej chodzi o tych „którzy są jak małe dzieci”. Bóg objawia się tym, którzy mają postawę dziecka. Którzy żyją dzięki temu i tylko dzięki temu co otrzymują. Dziecko z siebie samo nic nie znaczy, a wszystko zawdzięcza drugiemu. Dopiero ten, który potrafi całe życie mówić „Abba” jest w stanie żyć Ewangelią – jest wolny, zdolny żyć i umierać dla Chrystusa.

Modlitwa:
Dziękuję Ci Ojcze za świętego Franciszka. Przypomina mi On, że idąc za Tobą musimy być radykalni i przez to stajemy się znakiem dla świata. Proszę Cię, bym widział Cię jak dziecko, bym wpatrywał się w Ciebie i pragnął jednego – byś taki jak Ty. Amen

Więcej na dziś:
Job 42,1-3.5-6.12-17
Ps 119,66 i 71.75 i 91. 125 i 130