Skip to main content

Zespół, który towarzyszy Jezusowi, wyobraża w pewien sposób Kościół i Królestwo Boże – jako jedność mężczyzn i kobiet, ludzi żyjących w małżeństwie i w stanie wolnym, zdrowych i chorych, ludzi wierzących mających wiele i tych, którzy nie posiadają nic.

Przeczytaj – Łk 8,1-3

Tweety:
Było z Nim Dwunastu
Oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości
Usługiwały im one ze swego mienia

19września

Rozważanie:
Dziś widzimy Jezusa, który naucza we wspólnocie. Jego otwarta i pełna szacunku postawa wobec niewiast nie wzbudza dziś naszego zdziwienia. Jednak takie zachowanie wobec kobiet było nowością w tamtejszym patriarchalnym społeczeństwie. Oto Jezus przywrócił kobietom ich godność, którą Stwórca od początku je obdarzył. Jednocześnie włączając je w misję Ewangelii. Pomiędzy uczniami Zbawiciela znikają społeczne konwenanse. Ci więc, którzy gromadzą się wokół Jezusa są zawsze jednością, mimo iż tak wiele ich różni. Tak było dwa tysiące lat temu, tak też jest i dziś.

Modlitwa:
Jezu, dziękuję Ci za Twój Kościół. Za to, że jest żywym świadectwem, że Ty nie wyłączasz nikogo spośród swoich uczniów. Każdy kto Ciebie spotkał i odnalazł ma w nim swoje miejsce. Dziękuję Ci za to. Amen.

Więcej na dziś:
1 Kor 15, 12-20
Ps 17, 1.6-7.8 i 15