Skip to main content

Także dziś, dla nas, poznanie swojego powołania jest bardzo poważną sprawą. Wymaga modlitwy, to znaczy bardzo bliskiej więzi z Bogiem, bo kryteria tego wyboru nie są ludzkie, lecz Boskie.

Przed wyborem Dwunastu Jezus modlił się całą noc. Oznacza to, że ten wybór to była bardzo poważna sprawa – kryteria tego wyboru nie mogły być ludzkie, lecz Boskie. Także dziś, dla nas, poznanie swojego powołania jest bardzo poważną sprawą. Wymaga modlitwy, to znaczy bardzo bliskiej więzi z Bogiem, bo kryteria tego wyboru nie są ludzkie, lecz Boskie.

Przeczytaj: Łk 6,12-19

Tweety:
Jezus wyszedł na górę, aby się modlić
Całą noc spędził na modlitwie do Boga
Wybrał dwunastu, których nazwał apostołami

Powołani

Rozważanie:
Wybór 12 osób z licznego grona uczniów wymagał oceny duchowej – czy uwierzyli szczerze, czy będą chcieli uczyć się przez całe życie?  Czy wiedzą kim On jest? Czy są gotowi do ciężkiej służby przez całe życie, czy są gotowi do dawania świadectwa o Jezusie w okolicznościach łatwych i trudnych.
Czy chcą być blisko Jezusa, słuchać Go i naśladować Go?
Czy wytrwają, czy pokochają Go jeszcze bardziej?
Jezus chce „zainwestować” w tych Dwunastu znając ich słabości i niedociągnięcia. Jego wybór, wybór miłości, jest silniejszy niż ludzkie, ziemskie kryteria.

Modlitwa: Jezu, wierzę że przez chrzest wybrałeś także i mnie. Bym opowiadał znajomym i nieznajomym o tym co widziałem i słyszałem, aby ludzie którzy mnie otaczają, mogli w Tobie – Chrystusie, znaleźć zbawienie Boże. Amen

Więcej na dziś:
1 Kor 6,1-11
Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b