Skip to main content

Przyjmując od kapłanów lub katechetów dar wiary, powinniśmy także sami z miłością ofiarowywać im to, co konieczne, aby mogli dalej głosić Słowo.

niech użycza

Rozważanie:
Składanie ofiar materialnych na rzecz księży (czy katechetów) nie jest wymysłem i nadużyciem — wbrew temu, co twierdzą krytycy i nieprzyjaciele Kościoła. Kapłani dają nam najcenniejszy dar, wiarę: naukę Słowa Bożego i uświęcenie dzięki sakramentom. To jest ich praca. Gdyby musieli zarabiać na życie w jakimś zawodzie, nie mieliby czasu głosić. Jeśli ktoś przypadkiem ma takie warunki, że nie potrzebuje dostarczania środków utrzymania — świetnie. Nie możemy jednak tego wymagać i czynić z tego normy.

Konkretne rozwiązania pomocy finansowej mogą być różne, lepsze lub gorsze. Warto i trzeba je doskonalić. Ale zasada jest jedna: przyjmując od kapłanów lub katechetów dar wiary, powinniśmy także sami z miłością ofiarowywać im to, co konieczne, aby mogli dalej głosić Słowo.

 

Do wykucia:
Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza.
Ga 6,6