Skip to main content

Harmonia pozwala sprawić, aby na wszystko był odpowiedni czas. A to z kolei przynosi ludziom pożytek

Ład harmonia

 

Święty Ireneusz z Lyonu, jeden z pierwszych Ojców Kościoła, zwraca uwagę na ważną rolę ładu i harmonii w naszym życiu. „Ład”, czyli porządek, zgoda. „Uładzony” to taki, w którym wszystko znajduje się na właściwym miejscu, ma odpowiednie proporcje. Święty Ireneusz mówi, że ład przynosi ze sobą harmonię. Słowo to oznacza po grecku spojenie, środek, element łączący, taki jak klamra; także sojusz. Harmonia zatem to stan, w którym wszystkie elementy są ze sobą stosownie połączone; żaden nie razi, nie burzy jedności z powodu nadmiernej wielkości czy nieodpowiedniego położenia. Harmonia, zdaniem św. Ireneusza, pozwala sprawić, aby na wszystko był odpowiedni czas. A to z kolei przynosi ludziom pożytek, korzyść.

Ludzie starożytności i średniowiecza byli wyczuleni na zagadnienie ładu i harmonii i płynących z nich korzyści. Biblijny Kohelet pisał, że na każdą czynność jest właściwy czas. Filozofowie klasyczni porównywali uczucia ludzkie do rozpędzonych koni i wskazywali, że tak jak woźnica kieruje rydwanem, aby mógł szybko jechać i się nie rozbić, tak i człowiek powinien swymi uczuciami kierować. Święty Tomasz z Akwinu wskazywał na rolę roztropności i stosownej miary w każdej rzeczy.

Do Kościoła „zgodną harmonię i ład” wnosi Jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus — pisze św. Ireneusz. Daje On ludziom widzenia prorockie, różnorodne charyzmaty, rozmaite urzędy, a także „uwielbienie Ojca”. A wszystko to „we właściwym czasie i dla ich pożytku”. W opisie tym Ireneusz idzie za św. Pawłem, który wskazywał na różnorodność, a jednocześnie jedność poszczególnych członków Kościoła. Jedność w różnorodności — w XX wieku taką wizję Kościoła przypomni wielki teolog Hans Urs von Balthasar w książce „Prawda jest symfoniczna”.

Ale ład i harmonia, dające „właściwy czas i pożytek”, przydadzą się też każdemu z nas, w naszym codziennym życiu. Zwłaszcza dzisiaj. Nie jest przypadkiem, że na brak czasu i zamęt, utrudniające wypełnianie obowiązków oraz realizację planów i marzeń, narzekają dzisiaj niemal wszyscy

 

Zastanów się:
1. W jaki sposób Jezus Chrystus wnosi do Kościoła, do społeczeństwa, do Twojego życia ład i harmonię?
2. Gdzie wokół siebie — w Kościele, w rodzinie, w pracy czy kręgu znajomych — widzisz ład i harmonię, a gdzie ich brakuje?
3. Jak możesz poprawić swoje codzienne funkcjonowanie, by móc w nie wnieść więcej ładu?