Skip to main content

„I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga (…)” (Rz 8, 38-39)

Nic nigdy nie odłączy Cię od mojej miłości!

Nie istnieje taka siła, taka rzecz czy takie słowo, które mogłoby sprawić, że Bóg przestanie Cię kochać. On będzie kochał Cię zawsze i nigdy przestanie okazywać Ci swojej miłości. Bo jesteś Jego ukochanym dzieckiem, o które walczy każdego dnia. I ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani wszystkie potęgi świata nie są w stanie tego zmienić.