Skip to main content

Idziemy po śladach Jezusa. Nasze życie, nasze czyny i zachowanie ma być jego naśladowaniem. Gdy kogoś kochamy, chcemy być tacy jak on. Bo miłość to nie tylko uczucie, to sposób życia, który nadaje sens całej naszej egzystencji: kształtuje jej pojmowanie, chcenie i działanie. Wiara to widzenie świata i siebie z dala od lęków i niepokojów. One zasłaniają nam Boga. Wiara to takie przypatrywanie się Jezusowi, by zobaczyć w Nim Ojca.

Przeczytaj – J 14,7-14

Tweety:
„Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję O co prosić będziecie w imię moje, to uczynię Ja to spełnię”

17maja

Rozważanie:
Jezus nas dziś uspokaja – Jego słowa są antidotum na nasz lęk i zagubienie. Obiecuje nam wielkie rzeczy i gwarantuje że w Jego słowach jest prawda. Dziś staje przed nami Bóg i prosi człowieka: ”Wierzcie mi”! ”Wierzcie mi” – bo pokazuję wam mojego Ojca. ”Wierzcie mi” – bo moje słowa są godne zaufania. ”Wierzcie mi” – bo prosząc mnie, usłyszę wasze wołanie. ”Wierzcie mi” – bo gdy tylko uwierzycie, będziecie czynić dzieła większe niż Ja.

Jednak nie czynię Panie znaków jak Ty. Dlatego wdziera się we mnie niepokój: albo to kłamstwo – albo jestem niewierzący.

Modlitwa:
Panie, wierzę, że Twoje Słowo jest duchem i życiem, że Ty masz słowa życia wiecznego. Dlatego pokornie dziś proszę: Przymnóż mi wiary! Amen.