Skip to main content

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. (Iz 54, 10)

Zawsze będę Cię kochać!

To jest wielka miłość! Dobry Bóg kocha Cię ponad wszystko. On wie o Tobie wszystko. Wie o każdym Twoim kroku zanim go postawisz. Zna każde Twoje słowo zanim je wypowiesz. Zdaje sobie sprawę z Twojej grzeszności, z wszystkich Twoich słabości i wciąż Cię kocha. Nigdy nie przestanie. Prędzej wszystkie morza i góry znikną z powierzchni globu.