Skip to main content

Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie. (Syr 4, 28)

Będę o Ciebie walczył

Jesteś zbyt cenny w oczach Boga, żeby Ten, który Cię stworzył, zostawił Cię samego. On każdego dnia walczy o Ciebie! Każdego dnia daje swojego Syna w ofierze, abyś był zbawiony. Nie ignoruj tego, nie lekceważ. Szukaj Go całym swoim sercem, a On wywalczy Twoje wieczne życie w Jego obecności.