Skip to main content

Gdy doskonale znane słowa, nabierają nowego znaczenia…

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Ile razy słyszałem fragment z pierwszego rozdziału Ewangelii wg św. Marka, zawsze odnosiłem go tylko do nawrócenia siebie samego. Dziś bardzo mocno zobaczyłem jeszcze jedno znaczenie tych słów.

rozdaj

Od dziś brzmią one dla mnie także następująco: Nawracajcie się wzajemnie i umacniajcie w pewności, że dobre wieści potwierdzają się już dziś.

„Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy” Jk 5, 18n

Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem!
Pobłogosław mnie, połam!
Rozdaj pragnącym braciom!