Skip to main content

Kiedy Bóg wkracza w nasze życie jedynym porównaniem, które się nasuwa, jest stworzenie świata. Oto wszystko jest nowe.

„Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą”.

Przeczytaj: Iz 65,17-21

Tweety:
„nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów”
„będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę”
„Już się nie usłyszy odgłosów płaczu ni krzyku narzekania”

31marca

Rozważanie:
Tęsknimy za dawnymi czasami tylko dlatego, że już w nich nie żyjemy. Bóg chce nam dać na nowo świat, który nie przeminie i gdzie wszelkie dobro, które nas do tej pory spotkało, będzie jak strona tytułowa wobec całej powieści.

Modlitwa:
Boże, pomóż mi przyjąć moją szarą codzienność i wyzwolić ze wspominania dawnych dni, abym miał odwagę przyjąć dzień, który dzisiaj mi dajesz.

Więcej na dziś:
Ps 30, 2 i 4.5-6.11-12a i 13b
J 4 ,43-54