Skip to main content

Ozeasz żył w VIII wieku przed Chrystusem. Syn Beeriego. Bóg nakazał mu ożenić się z prostytutką!

Ozeasz żył w VIII wieku przed Chrystusem. Syn Beeriego. Bóg nakazał mu ożenić się z prostytutką (Oz 1, 2)!

Posłusznie wziął za żonę Gomer, z którą miał dwóch synów i córkę. Jego małżeństwo i poświęcenie jest obrazem wiernej miłości Boga do niewiernego ludu.

cv-ozeasz

Działał jako prorok w czasie, gdy Izrael pogrążony był w kryzysie moralnym i politycznym. Prorok nawoływał do odrzucenia bałwochwalstwa i nawrócenia. Głosił przede wszystkim dla polityków i kapłanów, wskazując na ich występki i nawołując do powrotu na prawą drogę. Bardzo kochał swój naród. Sednem nauczania Ozeasza jest prawda o miłosiernym Bogu, pragnącym od swojego ludu miłości i oddania.

ozeasz

„Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń” (Oz 6, 6)
„Bo drogi Pańskie są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy” (Oz 14, 10)

_ _ _
Dawid Gospodarek – sekretarz redakcji miesięcznika „List” i redaktor „Biblia krok po kroku”.