Skip to main content

Najważniejsze miejsce dla chrześcijan, wspominane podczas każdej Mszy świętej, ponieważ uobecnia ona odkupieńczą Ofiarę Pana Jezusa.

Położenie i mapa:
Do dziś trwają spory, gdzie dokładnie się znajduje. Wspomniana tylko w Nowym Testamencie. Była poza murami ówczesnej Jerozolimy. Najwcześniejsze źródła chrześcijańskie nie wspominają o jej położeniu.

Wzgórze Gareb (por. Jr 31, 39), miejsce, które tradycyjnie uznaje się za Golgotę, zostało wyznaczone przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna, na początku IV wieku. Tam znalazła cudowny krzyż, który uznała za narzędzie męki Chrystusa i z jej staraniem została tu wybudowana Bazylika Grobu Pańskiego (Zmartwychwstania Pańskiego). Według niektórych, pierwotnie wzgórze miało mieć kształt czaszki. Niedaleko znajdował się ogród i groby.

Autor: http://www.flickr.com/photos/jlascar/

Znaczenie:
Miejsce, w którym dokonało się dzieło zbawienia. Cel Drogi Krzyżowej. Tu umarł Chrystus, tuż obok został pochowany i zmartwychwstał (J 19, 41).

Pisarze wczesnochrześcijańscy (np. Orygenes) w tej górze widzą tę z żydowskich opowieści, według której czaszka Adama została pochowana w jednym z jerozolimskich wzgórz. To piękna ilustracja do Pawłowych rozważań o Chrystusie – drugim Adamie (Rz 5, 12-19).

Najważniejsze wydarzenia:
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

Zdjęcia:

_ _ _
Dawid Gospodarek – sekretarz redakcji miesięcznika „List” i redaktor „Biblia krok po kroku”.