Skip to main content

Nie radząc sobie z sytuacją, zabił brata. W ten sposób uczynił go pierwszym w historii męczennikiem.

Imię Kain po hebrajsku prawdopodobnie znaczy „kowal”, zaś Abel – „tchnienie”, „nicość”. Kain był pierworodnym synem Adama i Ewy, a Abel jego młodszym bratem. Starszy zajmował się rolą, natomiast młodszy był pasterzem trzód (Rdz 4, 2).

Autor natchniony opisuje tajemniczą historię składania przez braci ofiary Bogu. Ofiara Abla z pierwocin trzody i tłuszczu spodobała się Bogu i została przyjęta, w przeciwieństwie do ofiary Kaina z płodów roli. Kainowi było z tego powodu bardzo przykro.

kain-abel01

Bibliści w pytaniu Boga o jego ponurą twarz, doszukują się sugestii grzechu, jakiegoś moralnego upadku Kaina. Nie radząc sobie z sytuacją, zabił brata. (Rdz 4, 8). Bóg za karę uczynił go tułaczem, jednak miłosiernie uchronił Kaina przed napaściami (Rdz 4, 12-14).

Kain miał syna Henocha i dał początek rodowi Kainitów. Abel uważany jest za pierwszego męczennika (Mt 23, 35), typ wierzącego (Hbr 11, 4) oraz figurę Chrystusa (Hbr 12, 24).

_ _ _
Dawid Gospodarek – sekretarz redakcji miesięcznika „List” i redaktor „Biblia krok po kroku”.