Skip to main content

Jezus czynił w tym mieście wielkie i liczne cuda, jednak zasłużyło ono na przekleństwo Syna Bożego…

Położenie i mapa:
Północne wybrzeże jeziora Genezaret (inaczej – jez. Tyberiadzkiego), depresja Doliny Jordanu. W czasach Jezusa miejscowość zasiedlało ok. 1500 mieszkańców. Dziś na jego miejscu znajduje się miasto Tel Hum.

Znaczenie:
Z hebrajskiego: „Wieś Nahuma”. Była to wioska rybacka położona przy ważnym szlaku handlowym.

kafarnaum
Najważniejsze wydarzenia:
Kafarnaum zwane było „miastem Jezusa” (Mt 9, 1); mieszkali tam Piotr i Andrzej (Mt 1, 29). Tu Jezus nauczał i czynił liczne cuda: uzdrowił teściową Piotra (Mk 1, 30-34), chorego w szabat (Łk 4, 31-36), paralityka zniesionego przez dach (Mk 2, 1-12) czy sługę setnika (Łk 1, 7); wypędzał demony (Mk 1, 21-26). Tu powołany został celnik Lewi (Mk 2, 13-17). Jezus przeklął to miasto (Mt 11, 23).

Zdjęcia:

_ _ _
Dawid Gospodarek – sekretarz redakcji miesięcznika „List” i redaktor „Biblia krok po kroku”.