Skip to main content

Jan Chrzciciel – syn będących w podeszłym wieku kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była bezpłodna. Jego poczęcie było cudem, o którym przypomina znaczenie imienia Jan – „Jahwe jest łaskawy”.

 Niektórzy sądzili, że jest zmartwychwstałym Eliaszem. Nie przebierał w słowach, zwracając się do słuchaczy („Plemię żmijowe!”). Nie miał oporów przed upominaniem źle prowadzących się władców, co przypłacił własną głową. Pan Jezus wystawił mu najlepszą rekomendację: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11, 7-11).

Jan Chrzciciel

Jan Chrzciciel o ostatni prorok Starego Przymierza zapowiadający Mesjasza. Nawoływał do sprawiedliwości, dzieł miłosierdzia, pokuty i nawrócenia. Udzielał chrztu w rzece Jordan. Wołał: „Przygotujcie drogi Panu”. Podczas gdy chrzcił Chrystusa, miała miejsce pierwsza teofania Trójjedynego Boga.

_ _ _
Dawid Gospodarek – sekretarz redakcji miesięcznika „List” i redaktor „Biblia krok po kroku”.