[do_widget "Tekst" title=false] [do_widget "Kategorie" title=false] [do_widget "Szukaj" title=false] [do_widget "Kalendarz" title=false]

Kto nie odziedziczy królestwa

0
0Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. (1 Kor 6,9–10)

Ten cytat z Pierwszego listu do Koryntian jest ostatnio popularny, ale z przedstawionej listy ludzi pozbawionych królestwa Bożego wybierana jest z reguły tylko jedna grupa. A jednak, co ciekawe, chociaż stosunki homoseksualne zaliczane są, na podstawie Biblii, do „grzechów wołających o pomstę do nieba” (oprócz rozmyślnego zabójstwa, uciskania ubogich, wdów i sierot oraz zatrzymywania zapłaty — warto rozważyć pozostałe punkty tej listy!), to święty Paweł umieszcza je w jednym ciągu z… pijaństwem, oszczerstwem, chciwością, zdzierstwem i bałwochwalstwem, czyli zdradzaniem prawdziwego Pana Boga dla fałszywych bogów i bożków, w tym wróżbiarstwa, magii, uwielbienia władzy i pieniądza.

nie-łu

Grzechy te najczęściej traktujemy lekko, skupiając się za to na potępianiu seksualnych, tak jakby Dekalog zawierał tylko szóste i dziewiąte przykazanie. A tymczasem kto z nas się nigdy nie upił? Czy w ogóle się z tego spowiadamy? Jak łatwo przychodzi nam mówienie nieprawdziwych i ohydnych rzeczy o ludziach, do których czujemy urazy? Ilu z nas nigdy sobie nie powróżyło, nie pofolgowało chciwości, nie zafiksowało się na rzeczach materialnych, władzy czy karierze, tak że Bóg przestał być na pierwszym miejscu?

Wszyscy bowiem często upadamy (Jk 3,2).

„A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” — ciągnie święty Paweł w kolejnym wersecie.

Prośmy o obmycie, uświęcenie i usprawiedliwienie. Niech przyjdzie Duch Święty i nas przemieni: uzdrowi ze słabości, oczyści z grzechów, wyprostuje nasze skrzywione spojrzenia. Módlmy się za siebie nawzajem, szczerze i pokornie.

Zastanów się:

1. Czy regularnie robisz rachunek sumienia i przystępujesz do spowiedzi?

2. Czy umiesz skupiać się na rozważaniu grzechów własnych, a nie cudzych?

3. Czy modlisz się za zatwardziałych grzeszników i dodajesz odwagi i nadziei tym, którzy przegrywają podejmowaną walkę z grzechem?

Leave a reply

Copyrights TwojaBiblia.pl 2014 

Created by agencja kręci się!

KontaktPolityka prywatnościRegulamin
Facebook | TwitterGoogle +Pinterest